Newsletterra

, zure izen-ematea bideratu da.

Artxiboa graduondokoan formazio teorikoa eta praktikoa eskainiko da ondare zinematografikoa eta ikusentzunezkoa identifikatzeko, sailkatzeko,  zaharberritzeko eta babesteko

Graduondoko ikasketa honetan formazio teorikoa eta praktikoa emango zaie ikasleei ondare zinematografikoa eta ikusentzunezkoa identifikatzeko, sailkatzeko, zaharberritzeko eta babesteko. Zinemak ondare material eta immaterial gisa sortzen dituen dilema teoriko, tekniko eta etikoen aurrean jarriko dira ikasleak ikastaroan zehar. Irudi eta hotsen identifikazioa euskarri fotokimiko, magnetiko eta digitaletan lantzeaz gainera, sortutako fondoak kudeatzeko eta bilduma berriak sortzeko bitartekoetan trebatzen dira ikasleak espezialitate honetan. Bestalde, materialak ikuskatzeko eta zaharberritzeko protokoloak eta prozedurak ikasten dira espezialitatean, bitarteko mekanikoak eta digitalak erabiliz eta, beraz, laborategiko praktika erreala eginez.

Ikasketak hauek Euskadiko Filmategiaren lanekin lotuta egiten dira eta horrek ikasleei aukera ematen die FIAF erakundeak (International Federation of Film Archives) homologatutako artxibo zinematografiko bat bertatik bizitzeko.

Clara Sánchez-Dehesa
Artxiboa Saileko koordinatzailea

Clara Sánchez-Dehesa Galán aditua da ikus-entzunezko materialen artapen eta lehengoratzean L. Jeffrey Selznick School of Film Preservation eskolan, New York. Bertan, Haghefilm 2011 beka jaso zuen. Orobat da aditua ikus-entzunezko ondarean Madrileko Universidad Complutenseko Master bidez. Artapen lanak egin ditu hainbat proiektutan, Espainian ez ezik, Bolivian, AEBn eta Mexikon, eta Etxeko Zinemaren Sarea garatzen lan handia egin du. Egun, etxeko zinema eta zinema amateurra berreskuratzeko eta zabaltzeko xedea duen elkarte horretako zuzendari da.


“Zinemaren materialak ez dira euskarri hutsak. Biltzen duten lanarekiko lotura gaur egungo digitalizazio politikek erakusten dutena baino askoz estuagoa da. Lotura hori ulertzea, materialak eta izaten duten narriadura ondo ezagutzea, ezinbestekoa da kontserbazioari buruzko erabakiak hartu ahal izateko. Ikus-entzunezko ondarearekin lan egiteko funtsezkoa da, batetik, hainbat trebetasun tekniko izatea, eta, bestetik, euskarri mota bakoitzarekin lotuta doazen teknologiak behar bezala erabiltzea.

Artxiboaren gaitasun horiek guztiak landuko ditugu teoriaren, praktikaren eta profesionalen esperientziaren bidez. Azken helburua da ikasleak gai izatea ikus-entzunezkoen kontserbazioan sortzen diren arazoei aurre egiteko, ondo oinarritutako irizpideei jarraituz”.

 

Clara Sánchez-Dehesa

Ondare zinematografikoa eta ikusentzunezkoa zaharberritzea eta babestea

 

  1. modulua 2. modulua 3. modulua 4. modulua 5. modulua

Derrigorrezko
ikasgaiak

(hiru) Artxibategien mapa Zinemaren materialitatearen historia Zinemagilearen pentsamendua: praktikak eta teoriak Soinu ikuspegia Harreraren estetikak

Moduluko gaiak

Ikus-entzunezkoen kontserbazioa aztertzeko oinarrizko kontzeptuak Zinemaren euskarri den materialek bere irismenean eta estetikan duen eragina Filmen bizi itxaropen fisikoa: zinemagileek pentsatzen (eta pentsatu behar) ez dutena Ikerketa-prozesuak eta zaharberritze-prozedurak Obraren historiarekin bat datozen proiekzioa, erreprodukzioa eta artxiboko irizpideak

Ikasgai nagusiak

Film ondarearen hastapenak: filosofia, kontzeptuak eta dilemak Laborategi fotokimikoa Material fotokimikoen narriadura eta kontserbazioa   Soinuaren zaharberritzea Ikus-entzunezko bildumak gorde eta biltegiratzea
  Bilduma magnetikoen identifikazioa eta kudeaketa Material fotokimikoa identifikatzea, ikuskatzea eta deskribatzea Material magnetikoen narriadura eta kontserbazioa Complex Mediako bildumen kudeaketa eta tratamendua Filmen zaharberritzea
      Dokumentazioa eta katalogazioa  Digitalizazio-prozesuak. Irudiaren tratamendu digitala Zaintza digitala
Topaketak, hautazko ikasgaiak eta beste ekintzak
         
Tabakalerako programazioa
         

 

Irakasgai komunak

 • (hiru) Artxibategien mapa

  Artxibategi zinematografikoa eta ikusentzunezkoa, gaurkoz, ikerketa, zaintza eta sorkuntzako profesionalen arreta erreklamatzen duen lurralde oparo eta mugaezina da. Ez da, inolaz ere, biltegi estatiko bat, bertan murgiltzen direnen asmoen arabera irakurketa eta eskuhartze aukera ezberdinak eskaintzen dituen lurralde bat baizik. Gaiak EQZEko ikasleek beren eginkizuna (sorkuntza, ikerketa edo zaintzakoa) berenganatzeko aukera proposatzen du oroimen zinematografiko eta ikusentzunezkoa esploratze modura.

 • Zinemaren materialitatearen historia

  Zinemaren materialitate (optikoak eta haptikoak ere) adina zinema dago. Gai honek zinematograforako hurbilpena proposatzen du bere materialitatetik abiatuta. Zedarri teknologikorik nabarmenenak ez ezik, diskurtso artistiko zehatzak sortzen irudiaren materialitateak lagundu duen moduen argitzea du helburu. Material fotokimiko sentsiblearen materialitatean zentratuko da asignatura hasera batean, eta aurrera ahala (erresoluzio, testura, kolorea) eta ikusentzunezkoen beste euskarri batzuei jarriko die arreta, magnetikoei bezala digitalei

 • Zinemagilearen pentsamendua: praktikak eta teoriak

  Sormenaren teoriara zinemagileek beraiek egindako hurbilketa, filma egin aurretik edo egin ostean: filma proiektu moduan edo bere obrari buruzko gogoeta moduan. Metodologia tradizionaletatik urrundutako pentsamendu zinematografikoaren irakurketaz gain, zinemagileen teoriak, kasu guztietan, diziplinaren dilema estetiko oinarrizkoetarako hurbilketa saiatzen du. Gaiak jartzen die arreta hurbilketa intuitibo soil eta ez erreflexiboei ere, sormenaren arrazionalizatzearen kontrakoei

 • Soinu ikuspegia

  Zinemaren soinuaren azterketa, beste soinu adierazpen garaikideekin loturak bilatuz, musika eta artearekin, eta bai eta ere egunerokotasunaren soinu dimentsioarekin.

 • Zinemaren estetika eta ideiak. Historia bakarra. Historia bat besterik ez

  Irudi zinematografikoetarako hurbilpena, zinemaren kontakizun bakarra da helburu, genero eta ohiko kategorien arteko zatiketak berezi beharrean (fikzioa, dokumentala, zinema esperimentala, eta abar) filma eta irudien arteko elkarrizketa eta gurutzatze etenik gabea ezarriko dituena. Historia bakarra azterketa ikonologiko malgu, zeharkako eta ez diakroniko baten ondorioa da eta EQZEren proiektu dozentearen oinarrian dagoen zinemaren batasunari buruzko gogoeta planteatzea du asmo.

 • Harreraren estetikak

  Zinemaz gogoeta harreratik egitea ez da audientzia edo takilako emaitzetatik abiatuta egitea, filma oro den osotasunean ikusleak duen eginkizunetik egitea baizik. Bere aktibo edo pasibotasuna, filmean beretzat egokitutako lekua, identifikatze eta urruntze prozesuak, arroztasun sorrera eta emozio eta enpatia mekanismoak, osagai funtsezkoak guztiak zinema sorkuntzan, asignaturan lantzen dira. Gai hauetaz guztietaz galdetzen da zeren, azken finean, zinema harreratik pentsatzeak esan nahi du onartzen dela, ezeren aurretik, ikusle aktiboa ez den zinemagilerik ez dagoela.

Ibilbideko irakasgaiak

 • Film ondarearen hastapenak: filosofia, kontzeptuak eta dilemak

  Ikus-entzunezkoen kontserbazioa: oinarrizko kontzeptuen definizioa eta filosofia. Etika profesional bat garatzea funtsezkoa da ikus-entzunezkoen eremu zabal eta aldakorrak dakartzan dilemei aurre egin ahal izateko.

 • Bilduma magnetikoen identifikazioa eta kudeaketa

  Euskarri magnetikoko bildumen ikerketa eta zaharberritzea, irisgarritasun-arazoa eta informazioa berreskuratzea. Dokumentu mota hauek berreskuratzeko proiektuak bestelakoak dira film-materialen aldean eta konplexutasun berezia dute.

 • Laborategi fotokimikoa

  Irakasgai honetan, material fotokimikoaren prozesatzea aztertzen da. Material horren ezaugarri estetikoak eta narriadura ulertzeko, ezinbestekoa da materialak jasaten dituen tratamendu eta aldaketa kimikoak ezagutzea. Grabatutako materialaren prozesatuak egingo dira eskolan bertan.

 • Material fotokimikoa identifikatzea, ikuskatzea eta deskribatzea

  Sakon aztertuko dira zinema-produkzioa, sortzen diren “objektu material” motak eta horien ezaugarri estetikoak, hain zuzen, euskarri fotokimikoaren gainean materiala zehazki identifikatu ahal izateko. Ikasleek materialak manipulatzeko eta ikusteko ezinbesteko tresna eta ekipamenduekin lan egiten ikasiko dute.

 • Material fotokimikoen narriadura eta kontserbazioa

  Euskarri fotokimikoko materialen deskribapen kimikoa egingo da, narriadura-prozesuak ulertzeko. Ezaugarri eta aldakuntza horiek ulertzeari esker diseinatu daitezke konpontzeko eta berreskuratzeko esku-hartzeak.

 • Material magnetikoen narriadura eta kontserbazioa

  Euskarri magnetikoko materialen deskribapen kimikoa egingo da, narriadura-prozesuak ulertzeko. Material bakoitzak epe luzera kontserbatzeko baldintza optimo jakinak ditu eta estandarizatuta daude, baina egoera berezi bakoitzera egokitu beharrekoak izaten dira.

 • Dokumentazioa eta katalogazioa

  Dokumentu ororen kontserbaziorako funtsezko alderdi bat da dokumentu hori eskuratu ahal izateko bidea. Katalogazio zehatz bati esker, dokumentua berreskuratu eta eskuratu daiteke. Dokumentazio zabal batek aukera ematen digu dokumentuak sakonago eta dagokien testuinguruan ezagutzeko. Bi kontzeptu horiek funtsezkoak dira edozein artxibo eta bildumatan.

 • Soinuaren zaharberritzea

  Zinemako soinuaren zaharberritzearen azterketa banakako eta zehatza. Zinemako soinua aldi oso desberdinetatik igaro da, eta askotariko formatuetan aurkeztu izan da. Ikasleek formatu desberdinak bereizten ikasiko dute, bai eta horien kontserbazio egoera identifikatzen eta berreskuratze estrategiak garatzen ere.

 • Complex Mediako bildumen kudeaketa eta tratamendua

  Ikus-entzunezko dokumentuak ez dira soilik zinemateka edo film artxiboenak. Ikus-entzunezkoa beste hainbat arlotan, esate baterako artean, ere erabiltzen den euskarri edo adierazpidea da Hori horrela, arte garaikideko museoetara ikus-entzunezko bildumak iristen dira, zeinetan nahastu egiten baitira askotariko euskarri eta teknologiak, tratamendu eta kudeaketa espezifikoa behar dutenak.

 • Digitalizazio-prozesuak. Irudiaren tratamendu digitala

  Euskarri fotokimikoaren gaineko materialaren digitalizazioa aztertuko da. Gaur egun prozesu hori ondo finkatuta badago ere, lan fluxuak asko aldatzen dira erakunde batetik bestera. Ikasleak digitalizazioaren oinarriez jabetuko dira, bai eta artxiboek digitalizazioari lotuta dituzten helburuez ere. Irudia digitalizatutakoan, horren tratamenduaren inguruko praktikak egingo dituzte, ezaugarri optikoak proiektu bakoitzak eskatzen duen horretara egokitzeko.

 • Ikus-entzunezko bildumak gorde eta biltegiratzea

  Edozein material mota inguratzen duten giroko baldintzak funtsezkoak dira material hori epe luzera kontserbatzeko. Ikus-entzunezko agiriek askotariko materialak erabiltzen dituzte euskarri gisa. Material bakoitzaren beharrak ezagutzea eta biltegiratze baldintzak kudeatzea ezinbestekoa da bildumen bizitza luzatzeko.

 • Filmen zaharberritzea

  Filmak zaharberritzearen arlo konplexuari helduko zaio, ikus-entzunezkoen kontserbazioari lotutako askotariko arloetako ezagutzak eta lanak kontuan hartuz. Ikasleek zaharberritzeko obrak nola aukeratzen diren ikasiko dute, bai eta ikerketaren ikuspegitik zaharberritze proiektu baten prozesu luzea nolakoa den ere. Horiez gain, aztergai izango dira irizpide eta kontserbazio elementuak sortzeko merkatuak gau egun eskaintzen dituen aukerak.

 • Zaintza digitala

  Zaintza digitalaren estrategia ezartzeko behar diren dokumentu digitalak eta azpiegiturak aztertuko dira. Ikasleek gaur egun garatzen ari diren teoriak eta praktikak ezagutuko dituzte, bai eta hainbat erakundetan aplikatzen diren irizpide eta kontserbazio politikak ere.